Dato for udgivelse
02 Nov 2009 14:02
Gyldig til
21. december 2010
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Forskudsopgørelsen er klar på skat.dk den 3. november. Her kan du se, hvad skattereformen vil betyde for din skat i 2010.

Nu kan du se, hvad du skal betale i skat i 2010. Din forskudsopgørelse og eSkattekort er klar på skat.dk, og her vil du kunne se de tal for indkomst, fradrag, trækprocent mv., SKAT regner med vil gælde for dig i 2010.

Sådan ser du din forskudsopgørelse:

 1. Gå til www.skat.dk/tastselv
 2. Log på TastSelv med digital signatur eller TastSelv-kode.
 3. Find linket Forskudsopgørelsen 2010 under Skattemappen.
 4. Tjek tallene. Hvis der er sket ændringer i din økonomi, som SKAT ikke har fået med, kan du vælge at ændre tallene. Du behøver ikke at ændre, hvis der kun er mindre forskelle i fx indkomst.
  Du kan også ændre i løbet af 2010, hvis du oplever ændringer i din økonomi senere.
 5. Vil du ændre, skal du gå ind under Indberetning/beregning og vælge linket Ændre forskudsopgørelsen.
 6. Når du har ændret, vil din arbejdsgiver/lønudbetaler automatisk få dine nye skattekortoplysninger. Du behøver ikke selv gøre mere.

Læs mere om forskudsopgørelse, eSkattekort og TastSelv på www.skat.dk/forskud.

Gå til TastSelv.

 

Vi har fået en skattereform
Der er i 2009 vedtaget en skattereform, og mange af de nye regler, der følger af skattereformen, vil gælde fra og med 2010. De fleste nye regler vil være regnet ind i din forskudsopgørelse og din beregnede skat for 2010.

De væsentligste nyheder handler om, at nogle satser og beløbsgrænser ændres:

 • Bundskatten sænkes og mellemskatten fjernes
 • Grænsen for topskat hæves
 • Der indføres et bundfradrag på 40.000 kr. (80.000 kr. for ægtepar) for, hvornår du skal betale topskat af positiv nettokapitalindkomst
 • Personer med en indkomst under et vist beløb får automatisk en såkaldt "grøn check" - et beløb på maks. 1.300 kr. 
 • Skatten på aktieindkomst over 48.300 kr. nedsættes
 • En række afgifter forhøjes, bl.a. for sukker og tobak, og
 • Nogle fradragsmuligheder begrænses.

De fleste ændringer, der træder i kraft i 2010, sker uden at du behøver gøre noget selv. Noget af det, du selv skal være opmærksom på, er:

 • Der er nye regler for, hvordan der beregnes renter af restskat (allerede fra indkomståret 2009)
 • Telefon, internet osv. betalt af arbejdsgiver beskattes på en ny måde - nu med en samlet multimediebeskatning af 3.000 kr.
 • Der er et nyt miljøtillæg på fri bil - dvs. bil betalt af arbejdsgiver
 • Der er loft for, hvor meget du kan fradrage på indbetalinger til ratepension - på 100.000 kr.
 • Der er loft for, hvor meget du kan trække fra for erhvervsmæssige rejseudgifter - på 50.000 kr.
 • Sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier ændres
 • Skattefriheden for medarbejderobligationer ophæves.

Læs mere om disse ting - og de andre emner i skattereformen - på www.skat.dk/skattereform. Bl.a. kan du også her læse om de nye regler for virksomheder og for dieselbiler, der følger af skattereformen.