Beløb til varemodtager

Størrelsen af det varesalg, som du har haft til den pågældende virksomhed i perioden. Beløbet angives i hele danske kroner. Hvis beløbet er negativt skal der angives et "-" som fortegn. Bemærk ved rettelser: Du skal anføre det nye korrekte varesalgsbeløb. Husk at afstemme summen med rubrik B på din momsangivelse(r).