Beløb ved trekantshandel

Du skal udfylde denne rubrik, hvis du er mellemhandler: Du køber en vare fra et EU-land, fx Tyskland og sælger til et andet EU-land, fx Frankrig, hvor varen sendes direkte fra Tyskland til varemodtageren i Frankrig. For at der er tale om trekantshandel, skal der være foretaget særskilt fakturering ved købsfaktura til dig (jf. eksemplet: fra Tyskland) og særskilt salgsfaktura fra dig til varemodtageren (jf. eksemplet: i Frankrig). (Fakturaen har altså ikke fulgt varen, som er forsendt direkte fra Tyskland til Frankrig.) Du skal i rubrikken skrive den samlede værdi af salget uden moms (beløb fra din salgsfaktura angives i hele danske kroner). Hvis beløbet er negativt, skal der angives et "-" som fortegn.