Dato for udgivelse
10 Nov 2009 12:58
Resumé

Satserne for befordringsfradrag for 2010 er stort set uændrede i forhold til 2009. Kun satsen for cykler er steget.


Skatterådet har på et møde i dag fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2010.

- Satserne er stort set uændrede, fordi benzinpriserne på den ene side er faldet, samtidig med at priserne til andre driftsudgifter som for eksempel forsikring og vedligeholdelse er steget, siger Lida Hulgaard, formand for Skatterådet.

Befordringsfradrag

De første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde vil i 2010 ikke udløse befordringsfradrag. Fra 24 og op til 100 kilometer pr. dag vil fradraget udgøre 1,90 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 100 kilometer og mere vil satsen være på 0,95 kroner pr. kilometer.

Befordringsfradraget er uændret i forhold til 2009. Satserne beregnes på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin er faldet i det forløbne år, mens udgifter til andre driftsudgifter er steget.

Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse.

Skattefri befordringsgodtgørelse

Den skattefri befordringsgodtgørelse op til 20.000 kørte kilometer vil i 2010 udgøre 3,56 kroner pr. kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 1,90 kroner pr. kilometer. Satserne er uændrede i forhold til 2009.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert eller 45-knallert og fremover også scooter er 0,48 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på 0,08 kroner. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset. Satsen blev indført i 2000 med virkning fra 2001. Satsen vil fremover blive reguleret efter forbrugerindekset.

Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol hermed.

Yderligere oplysninger: Journalister 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18.