Blanketnr.
19.054
Formål med blanketten

EU's toldmyndigheder har i samarbejde med Europa-Kommissionen (DG TAXUD) og rettighedshaverne, udarbejdet 2 formularer i kampen mod varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Den ene formular, "Red Alert", giver rettighedshaverne mulighed for hurtigt at underrette toldmyndighederne om en potentiel ny krænker, en forsendelse indeholdende mulige varemærkeforfalskede varer og lignende.  Den anden formular, "New Trends", giver rettighedshaverne mulighed for at informere toldmyndighederne om nye svigsmønstre, nye mulige fragtruter, forsendelsesveje mv. af mulige varemærkeforfalskede varer.

De 2 formularer (der er på engelsk) kan anvendes af rettighedshaverne og indsendes til den eller de relevante toldmyndigheder.

 

Henvendelse rettes til:

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1
8310 Tranbjerg J
Mail: IPR@toldst.dk 

PDF-udgave

Hent blanket 19.054 (blanktterne til "Red Alert" og "New Trends" hentes nederst på denne hjemmeside)

 

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen