Dato for udgivelse
21 Dec 2009 15:53
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der er registreret efter mineralolieafgiftsloven
Sagsnummer
09-204181
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Der er sket en omlægning og nedsættelse af afgiften på biobrændstoffer, der blandes i benzin og diesel. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2010.

Lov nr. 528 af 17. juni 2008 (implementering af energiaftalen)

Ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love omlægges afgiften på biobenzin og biodiesel. Omlægningen indebærer samlet en nedsættelse af afgiften på biobenzin og biodiesel.

Omlægningen består af følgende 2 elementer:

1. CO2-afgiften sættes op og energiafgiften sættes ned for fossile brændstoffer (benzin og dieselolie).

2. Energiafgiften på biobrændstof omlægges fra en afgift pr. liter brændstof til en afgift, der beregnes på grundlag af energiindholdet i biobrændstoffet. Den reelle energiafgift bliver dermed den samme for biobrændstof som for et fossilt brændstof.

Lovforslag nr. L 63 (ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.)

Folketinget har den 17. december 2009 vedtaget lovforslag nr. L 63, som bl.a. indeholdt et forslag om en fast afgiftssats for en typisk blanding af brændstof bestående af hhv.

 • bioethanol og blyfri benzin  
 • biobrændstof og svovlfri diesel.

Der er herved imødekommet et ønske fra oliebranchen om en administrativ forenkling.

Ikrafttræden

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2010.

Afgiftens størrelse for perioden 2010 - 2015

Afgiftssatser for biobrændstoffer ifølge mineralolieafgiftsloven:  

 

 

1. jan.- 31. dec. 2010

1. jan.- 31. dec. 2011

1. jan.- 31. dec. 2012

1. jan.- 31. dec. 2013

1. jan.- 31. dec. 2014

Fra 1. jan. -  2015

Benzinækvivalenter 

kr./GJ

118,1

120,3

122,4

124,7

126,9

129,2

Dieselækvivalenter

kr./GJ

69,1

70,4

71,7

72,9

74,2

75,6

Nedenstående oversigt viser energiafgiften ved dagtemperatur for typiske flydende fossile brændstoffer. Oversigten indeholder endvidere en afgiftssats for en fast blanding af dels biobrændstof (6,8 pct.) og svovlfri diesel (93,2 pct.) dels bioethanol (4,8 pct.) og blyfri benzin (95,2 pct.). 

Afgiftssatser ved dagtemperatur ifølge mineralolieafgiftsloven for benzin- og dieselolieprodukter:

     

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof  øre/l 

277,4

282,5

287,6

292,7

298,0

303,4

Anden gas- og dieselolie  øre/l 

205,6

209,3

 213,1

 216,9

 220,8

 224,8

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)  øre/l 

266,9

271,8

276,7

281,6

286,6

291,8

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)  øre/l 

247,9

252,4

257,0

261,5

266,2

 271,1

Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)  øre/l 

247,9

252,4

257,0

261,5

266,2

271,1

Svovlfri diesel med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)  øre/l 

 246,6

 251,1

 255,7

 260,1

 264,8

 269,7

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) 

øre/l

 456,7

464,9

473,3

481,8

490,5

499,3

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) 

øre/l 

388,1

395,1

402,2

409,5

416,8

424,3

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)  øre/l 

381,5

388,4

395,4

402,6

409,8

417,1

 

Nedenstående oversigt viser CO2-afgiften på typiske flydende fossile brændstoffer. Oversigten indeholder endvidere en afgiftssats for ovennævnte faste blandinger af dels biobrændstof og diesel dels bioethanol og benzin.

Afgiftssatser ved dagtemperatur ifølge CO2-afgiftsloven for benzin og dieselolieprodukter :

     

1. jan. - 31. dec. 2010   

1. jan. - 31. dec. 2011   

1. jan. - 31. dec. 2012   

1. jan. - 31. dec. 2013   

1. jan. - 31. dec. 2014   

1. jan. - 31. dec. 2015   

Gas- og dieselolie 

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/l 

øre/l

41,3

38,5

42,0

39,1

42,8

39,9

43,5

40,5

44,3

41,3

45,1

42,0

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer 

øre/l

øre/l 

37,3

35,5

37,9

36,1

38,6

36,7

39,3

37,4

40,0

38,1

40,8

38,8

Indeksering mv. af afgiftssatser

Afgiftssatserne inkluderer den indeksering/forhøjelse på 1,8 pct. pr. år, som blev indført ved lov nr. 1536 af 19. december 2007 - for perioden 2008 - 2015. 

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Satserne vil til den tid blive offentliggjort for hvert år.

Regler for at betale afgift af biobrændstof efter energiindholdet  

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1 eller 2, og som afsætter biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, kan vælge at betale afgift efter energiindholdet i biobrændstoffet. Det vil sige

 • virksomheder, der fremstiller biobrændstof til motorbrug, og virksomheder, der blander biobrændstof og et fossilt brændstof til motorbrug, eller 
 • virksomheder, der afsætter biobrændstof eller blandinger af biobrændstoffer og fossile brændstoffer.

Det er et krav, at energiindholdet opgøres eller foreligger på anden vis, og at virksomheden overfor SKAT kan fremvise dokumentation for opgørelsen af energiindholdet.

Såfremt energiindholdet eller dokumentation for energiindholdet ikke foreligger, fastsættes energiindholdet for benzinækvivalenter til 32,9 MJ pr. liter og energiindholdet for dieselækvivalenter til 35,9 MJ pr. liter, det vil sige det samme energiindhold, som er fastsat i bl.a. mineralolieafgiftsloven for benzin og dieselolie. Det betyder, at der skal betales afgift af hele produktet efter literafgiften for fossile brændstoffer.

Faste blandinger af biobrændstof og fossilt brændstof

For benzin forventes den typiske blanding at blive 95,2 vol. pct. fossilt benzin og 4,8 vol. pct. bioethanol. Der kan være en variation på +/- 0,2 vol. pct. For dieselolie forventes den typiske blanding at blive 93,2 vol. pct. fossilt diesel og 6,8 vol. pct. biodiesel. Også her vil der kunne være en variation på +/- 0,2 vol. pct. 

Virksomhederne må anvende afgiftssatserne for færdige blandinger, såfremt den færdige blanding ligger inden for disse tolerancer.  

Hvordan beregnes afgiften af biobrændstoffet i andre tilfælde end ved faste blandinger? 

Af biobrændstoffer, hvor afgiften beregnes efter energiindhold, og som blandes med andre afgiftspligtige brændstoffer, beregnes afgiften forholdsmæssigt.    

Eksempel:

Eksemplet viser en beregning af afgiften for en blanding af bioethanol og blyfri benzin.

Forudsætninger:

 • 10.000 l motorbrændstof består af en blanding af 9.500 liter benzin og 500 liter bioethanol.
 • Bioethanolen har et energiindhold på 21,4 MJ/l.

  Samlet energiindhold for bioethanolen i blandingen: 500 l * 21,4 MJ/l = 10,7 GJ

  Energiafgift af bioethanol i blandingen (afgift i 2010): 10,7 GJ * 118,1 kr. = 1.263 kr.

  Energiafgift af benzin i blandingen (afgift i 2010): 9.500 l * 3,881 kr. =  36.869 kr.

  CO2-afgift af benzin i blandingen (afgift i 2010): 9.500 l * 0,373 kr. = 3.543 kr.

  Dokumentation mv.

  Dette nyhedsbrev vil snarest muligt blive fulgt op af mere detaljerede regler om bl.a. faste blandinger af biobrændstoffer og fossile brændstoffer.

  Der vil endvidere blive udsendt nærmere regler for denaturering af bioethanol, der skal blandes i blyfri benzin. 

  Mere information   

  Hvis du har brug for mere information om omlægning og nedsættelse af afgiften på biobrændstoffer, er du velkommen til at ringe til SKAT på 72 22 18 18.

  Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder. Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.

   

  Med venlig hilsen

  SKAT