Reglerne om beskatning ved dødsfald findes i dødsboskatteloven (DBSL). Reglerne skal læses i sammenhæng med dødsboskifteloven (DSL) og boafgiftsloven (BAL).

Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboskattelovens baggrund, formål og historik (C.E.1.1.1)
  • dødsboskiftelovens baggrund, formål og historik (C.E.1.1.2)
  • boafgiftslovens baggrund, formål og historik (C.E.1.1.3).