Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboets pligt til at afgive oplysninger for indkomståret før dødsåret (C.E.1.3.1)
  • dødsboets pligt til at afgive oplysninger for dødsåret (C.E.1.3.2).