Indhold

Dette afsnit beskriver dødsboets pligt til at afgive oplysninger for indkomståret før dødsåret.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer.

Hovedregel

Når dødsfaldet sker så tidligt i året, at afdøde ikke har nået at afgive oplysninger, er det dødsboet eller den længstlevende ægtefælle, der skal afgive oplysninger for indkomståret før dødsåret.

Dette skema viser, hvem der har pligt til at aflevere afdødes oplysningsskema for året før dødsåret, når afdøde ikke har nået det selv før dødsfaldet:

Skifteform

Hvem skal afgive oplysninger på afdødes vegne

Privat skifte - herunder også forenklet privat skifte efter DSL §§ 33 og 34

Dødsboet ved den person, som arvingerne har angivet, at henvendelser på dødsboets vegne skal ske til. Se DSL § 33, stk. 2 og DSL § 34, stk. 2, der begge henviser til DSL § 25, stk. 6.

Bobestyrerbo - både solvent og insolvent skifte

Dødsboet ved bobestyreren

Uskiftet bo og ægtefælleudlæg (DSL § 22)

Den længstlevende ægtefælle

Bemærk

Reglerne om

gælder også for indkomståret før dødsfaldet.

Undtagelse

Når dødsboet udleveres som boudlæg efter DSL § 18, er der ingen, der er forpligtet til at afgive oplysninger på afdødes vegne. Der er ingen, der hæfter for afdødes restskat, mens kun en længstlevende ægtefælle får udbetalt afdødes overskydende skat. Se DBSL §§ 77 og 78, stk. 1, samt afsnit C.E.5.1.1.1 om afdødes skatteansættelse for året før dødsfaldet ved boudlæg.

Når afdøde efterlader sig en længstlevende ægtefælle, skal der ske en skatteansættelse for indkomståret før dødsfaldet. Har afdøde ikke afgivet oplysninger, må skatteansættelsen ske skønsmæssigt. Se SKL § 74, stk. 1.

Den længstlevende ægtefælle kan dog afgive oplysninger på afdødes vegne. Det gælder især, hvor

 • afdødes fradrag er forskudsregistreret med for lave beløb
 • afdødes indkomster - bortset fra A-indkomst - er forskudsregistreret med for høje beløb
 • afdødes indkomstopgørelse og skatteberegning får indflydelse på den længstlevende ægtefælles egen skatteberegning eller for størrelsen af afdødes overskydende skat, fx ved overførsel af
  • underskud
  • ikke benyttet del af personfradrag
   ægtefællerne imellem, fordi ægtefællerne er sambeskattet ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet.