Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke dødsboer der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Fritaget for skattepligt.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglerne omfatter dødsboer, der skiftebehandles ved dansk skifteret.

Hovedregel

Dødsboer er omfattet af fuld skattepligt til Danmark, når

  • personen har hjemting (i praksis bopæl) i Danmark ved dødsfaldet
  • personen ikke har bopæl i Danmark ved dødsfaldet, når justitsministeren har henvist dødsboet eller en del af dette til skiftebehandling ved dansk skifteret.

Se DBSL § 1, stk. 2, 1. pkt.

Definition: Dødsboer henvist af justitsministeren til behandling ved dansk skifteret

Skifteretten kan henvise hele eller dele af dødsboet til skiftebehandling ved dansk skifteret, hvis

  • afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke indgår i en bobehandling i udlandet
  • afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke kan indgå i en bobehandling i udlandet.

Se DSL § 2, stk. 2, 1. pkt.

Bemærk

Den fulde skattepligt til Danmark omfatter alene den bomasse, der er henvist til skifte i Danmark.

Se bemærkninger til § 1 i 1996-97 - L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Undtagelse

Fuld skattepligt efter dødsboskatteloven omfatter ikke dødsboer, der

  • overtages af den længstlevende ægtefælle efter skattereglerne i DBSL afsnit III
  • afsluttes ved boudlæg uden skiftebehandling efter DSL kapital 12.

Se DBSL § 1, stk. 2, 2. pkt.

Fritaget for skattepligt

Dødsboer efter kongehuset og dets medlemmer er ikke omfattet af skattepligt efter reglerne i dødsboskatteloven. Se DBSL § 1, stk. 5.

Se også

Se KSL § 3, stk. 1 om, hvilke af kongehusets medlemmer der er fritaget for skattepligt.