Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke dødsboer der er begrænset skattepligtige til Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Fritaget for skattepligt.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglerne gælder for dødsboer, hvor en dansk skifteret ikke er involveret i skiftebehandlingen, der fuldt ud sker i udlandet.

Hovedregel

Dødsboer

  • der har indtægter omfattet af KSL § 2 og
  • som Danmark ikke er afskåret fra at beskatte efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst

er begrænset skattepligtige af netop disse indtægter.

Se DBSL § 1, stk. 3.

Undtagelse

Der gælder særlige regler om beskatning af udbytte og royalty. Se DBSL § 1, stk. 3.

Se også

Se afsnit C.E.2.2.2.2.1 om beskatning af udbytte og royalty.

Fritaget for skattepligt

Dødsboer efter kongehuset og dets medlemmer (som nævnt i KSL § 3, stk. 1) er ikke omfattet af skattepligt efter reglerne i dødsboskatteloven. Se DBSL § 1, stk. 5.