Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår reglerne for insolvente dødsboer bruges (C.E.3.6.1)
  • skattemæssig behandling af insolvente dødsboer (C.E.3.6.2)
  • ingen skatteansættelse for mellemperioden (C.E.3.6.3)
  • når dødsboet ændrer status fra insolvent til solvent dødsbo (C.E.3.6.4)
  • genoptagelse til insolvensbehandling af et tidligere afsluttet solvent dødsbo (C.E.3.6.5)
  • skattemæssig behandling af den længstlevende ægtefælle (C.E.3.6.6).