Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke dødsboer der er omfattet af reglerne om afgrænsning af dødsboets indkomst og indkomstskattepligtens varighed.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter følgende dødsboer, jf. DBSL § 3:

  • Dødsboer, hvor skifte sker i forbindelse med dødsfaldet. Se afsnit C.E.3.1.1.1
  • Fuldstændigt skifte af uskiftede boer mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live. Se afsnit C.E.3.1.1.2
  • Skiftede dødsboer, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving, når den længstlevende ægtefælle har valgt beskatning efter reglerne om skiftede dødsboer. Se afsnit C.E.3.1.1.3
  • Genoptagelsesboer. Se afsnit C.E.3.1.1.5

Regel

Dødsboet er omfattet af reglerne om

  • afgrænsning af dødsboets indkomst
  • skattepligtens varighed
  • skattefritagelse.

Se også

Se også afsnit