Indhold

Dette afsnit beskriver årsager til, at skifteretten genoptager et afsluttet dødsbo.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Vurderingen af om genoptagelsen har skattemæssige konsekvenser.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er afsluttede, og hvor skifteretten beslutter at genoptage eller omgøre skiftet.

Regel

Skifteretten kan genoptage et afsluttet dødsbo af flere grunde. De årsager, der har skattemæssig betydning, er navnlig

  • yderligere aktiver eller passiver er kommet til efter skiftebehandlingen er afsluttet
  • arven er fordelt forkert, fx er der kommet hidtil ukendte arvinger til.

Se DSL § 20 og DSL kapitel 29.

Vurdering af om genoptagelsen har skattemæssige konsekvenser

Ikke enhver skifteretlig genoptagelse af et afsluttet bo kan anses som genoptagelse i skattemæssig henseende.

Skattemæssig genoptagelse forudsætter normalt, at det - efter at det oprindelige bo er afsluttet - konstateres, at afdøde efterlod sig yderligere aktiver eller passiver, som ikke var kendt under skiftebehandlingen.

Det betyder ikke noget skattemæssig for dødsboet, hvis skifteretten genoptager dødsboet, fordi arven er fordelt forkert.

Hvis skifteretten genoptager dødsboet, fordi en hidtil ukendt arving er dukket op, kan det dog have skattemæssig betydning, hvis den længstlevende ægtefælle har fået det oprindelige bo udleveret som uskiftet bo. Efter kendskab til den nye arving kan den oprindelige skifteform være fastsat med urette, da skifteformen i stedet for skulle være skiftet bo - enten privat skifte eller skifte ved bobestyrer. I det tilfælde vil skifteretten genoptage dødsboet og omgøre sin første beslutning om skifteform.

Se afsnit C.E.6.1 om de skattemæssige konsekvenser.