Indhold

Dette afsnit handler om

  • er genoptagelsesboet skattefritaget? (C.E.6.1.1.1)
  • indkomstopgørelse for et ikke skattefritaget genoptagelsesbo (C.E.6.1.1.2)
  • skatteberegning for et ikke skattefritaget genoptagelsesbo (C.E.6.1.1.3).