Indhold

Dette afsnit beskriver, om et genoptagelsesbo er skattefritaget, når skifteretten har besluttet, at et tidligere afsluttet skiftet dødsbo skal genoptages.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Betingelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglerne omfatter dødsboer, som skifteretten har genoptaget, og hvor det oprindelige dødsbo var omfattet af DBSL afsnit II, om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Genoptagelsesboer er selvstændige skattesubjekter, der er omfattet af reglerne i DBSL afsnit II. Se DBSL § 2, stk. 1, nr. 6.

Et genoptagelsesbo er skattefritaget, hvis

  • summen af aktiver eller
  • summen af nettoformuer

i det oprindelige dødsbo og i genoptagelsesboet ikke overstiger beløbsgrænserne i DBSL § 6. Se DBSL § 81, stk. 3.

Bemærk

Hvis dødsboet også har sendt tillægsopgørelse ind i det oprindelige dødsbo, indgår aktiver og nettoformue heri også i summerne, der afgør, om genoptagelsesboet er skattefritaget.

Det er beløbsgrænserne, der gjaldt for det oprindelige dødsbo, der afgør, om summen af aktiver eller summen af nettoformuer er overskredet. Se DBSL § 81, stk. 1, 2. pkt.

Hvis

  • en af beløbsgrænserne er overskredet, og
  • det oprindelige dødsbo var skattefritaget

er det kun genoptagelsesboet, der ikke er skattefritaget. Det oprindelige dødsbos skattefritagelse bliver ikke påvirket. Se DBSL § 81, stk. 4.

►Undtagelse

Med lov nr. 903 af 21. juni 2022 indføres en undtagelse, så hovedreglen ikke gælder ikke, når boet er genoptaget udelukkende med henblik på udbetaling af kompensation efter ejendomsvurderingslovens §§ 74 - 76. Loven træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for kompensation efter tilbagebetalingsordningen, der er endeligt beregnet fra og med den 1. juli 2022.◄

Se også

Se også afsnit

  • C.E.6.1.3, hvis det oprindelige dødsbo ikke var omfattet af dødsboskatteloven (dødsfald før 1997)
  • C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget
  • C.E.15 om, hvor meget beløbsgrænserne i § 6 er reguleret til for de enkelte år.

Eksempel

Eksemplet viser, hvilke værdier der skal lægges sammen, og hvilket års beløbsgrænse, der skal bruges til at afgøre, om genoptagelsesboet er skattefritaget:

 

Aktiver

Nettoformue

Oprindeligt dødsbo med skæringsdag i 2005

1.600.000

1.200.000

Tillægsopgørelse med skæringsdag i 2006

100.000

90.000

Summer for det oprindelige dødsbo, der var afgørende for, om dette var skattefritaget

1.700.000

1.290.000

Genoptagelsesbo med skæringsdag i 2022

500.000

450.000

Summer, der afgør, om genoptagelsesboet er skattefritaget efter DBSL § 6

2.200.000

1.740.000

Beløbsgrænse, der afgør, om genoptagelsesboet er skattefritaget, skal være reguleret til (beløbsgrænse for det år, hvor skæringsdagen ligger i boopgørelsen for det oprindelige dødsbo)

2005

2005

Betingelse

Skifteretten skal have genoptaget dødsboet, før der eksisterer et retssubjekt, som et eventuelt skattekrav kan rettes imod, eller som en eventuel overskydende skat kan udbetales til.