Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilken beløbsgrænse der skal bruges til at afgøre, om dødsboerne er skattefritaget, når der sker skifte af både et særbo og et fællesbo, og når disse skiftes hver for sig.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Når de to dødsboer ikke slutter med samme skæringsdag
  • Særbo og fællesbo skiftes under ét.

Se afsnit C.E.4.3 om, når særboet skiftes, og fællesboet er uskiftet bo.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (skiftede dødsboer). Se afsnit C.E.3.1 om, hvilke dødsboer der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Når afdøde var gift ved dødsfaldet, og når særboet og fællesboet skiftes hver for sig, gælder reglerne i DBSL § 6. Det er summen af de to dødsboers samlede aktiver og nettoformuer, der afgør, om beløbsgrænsen er overskredet. Se DBSL § 6, stk. 3.

Bemærk

Når et fællesbo, som længstlevende ægtefælle har fået udleveret til uskiftet bo, først skiftes ved dennes død, og længstlevende ægtefælles også efterlader sig særeje, gælder reglen om to dødsboer tilsvarende. Se DBSL § 4, stk. 6, 1. pkt.

Se også

Se også afsnit C.E.3.1.5.1.4 om bosloddens størrelse afgør skattefrihed.

Når de to dødsboer ikke slutter med samme skæringsdag

Når dødsboerne ikke slutter med samme skæringsdag, er det beløbsgrænsen for det først afsluttede bo, der afgør, om begge dødsboer er skattefritaget. Se DBSL § 6, stk. 3.

Det er beløbsgrænsen reguleret til det kalenderår, hvor skæringsdagen i boopgørelsen i det først afsluttede bo er, der afgør, om begge dødsboer er skattefritaget. Det betyder, at Skattestyrelsen først kan afgøre, om begge dødsboerne er skattefritaget, når boopgørelsen i det sidst afsluttede bo er indgivet.

Beløbsgrænsen udgør for 2023 3.160.900 kr.

Se også

Se også afsnit C.E.15 om, hvor meget beløbsgrænsen i § 6 er reguleret til for de enkelte år.

Bemærk

Særreglen udskyder ikke fristen for Skattestyrelsens eventuelle kritik af dødsboets værdiansættelser. Se afsnit C.E.9 om værdiansættelse og Skattestyrelsens frister for eventuel kritik af dødsboets egne værdiansættelser.

Særbo og fællesbo skiftes under ét

Når afdøde var gift ved dødsfaldet, og når afdødes særeje og delingsformue er undergivet en samlet skiftebehandling, er der kun ét bo, når det skal afgøres, om dødsboet er skattefritaget. Se DBSL § 4, stk. 4, sidste pkt.