Indhold

Dette afsnit beskriver hvem, der hæfter for afdødes indkomstskatter, når dødsboet er udlagt som boudlæg efter DSL § 18.

Afsnittet indeholder:

  • Personer og dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Personer og dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboet efter afdøde samt personer, der har fået udlagt dødsboet som boudlæg efter DSL § 18.

Regel

Dødsboet hæfter kun for gæld, som er sikret ved pant eller på anden lignende måde. Det er afdødes indkomstskatter normalt ikke. Se DSL § 18, stk. 1.

Personer, der har fået udlagt dødsboet som boudlæg efter DSL § 18, hæfter ikke for afdødes gæld. Se DSL § 19, stk. 2.