Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke skattebeløb, passivposter og faste ejendomme der holdes udenfor, når det skal afgøres, om dødsboet er skattefritaget.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglerne
 • Regel: Skattebeløb og passivposter
 • Regel: Fast ejendom
 • Skema og eksempler
 • Retningslinjer
 • Regler for dødsfald før 1. juli 2008.

Se afsnit C.E.14 om definition af passivposter.

Dødsboer omfattet af reglerne

Reglen gælder for dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter (skiftede dødsboer). Se afsnit C.E.3.1 om, hvilke dødsboer der er selvstændige skattesubjekter.

Regel: Skattebeløb og passivposter

Når Skattestyrelsen skal afgøre, om et dødsbo er skattefritaget, er der visse beløb, der hverken skal indgå i dødsboets aktiver eller nettoformue.

Det er:

 1. Mellemperiodeskat (overskydende skat eller restskat)
 2. Dødsboskat (overskydende skat eller restskat for bobeskatningsperioden)
 3. Tilbagebetaling efter DBSL § 31 (underskud og negativ aktieskat)
 4. Passivposter efter BAL § 13 a.

Se DBSL § 6, stk. 4.

Se også

Se også afsnit

Bemærk

Reglen gælder også for beløbene ovenfor i b, c og d, når der sker skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live. Se afsnit C.E.4.4.1.1.2 om beløbsgrænse, når der sker skifte af uskiftet bo.

Regel: Fast ejendom

Når Skattestyrelsen skal afgøre, om et dødsbo er skattefritaget, er der visse ejendomme, der skal holdes uden for dødsboets aktiver (men dog stadig skal indgå i nettoformuen).

Det er værdien af

 • fast ejendom, der kan sælges skattefrit efter EBL § 8 (parcelhusreglen)
 • ejerboligdelen i en blandet benyttet ejendom og stuehusdelen i en ejendom, der kan sælges skattefrit efter EBL § 9, stk. 1
 • fast ejendom som nævnt i DBSL § 27, stk. 3. Der henvises til afsnit C.E.3.3.4.2.

der udloddes til dødsboets arvinger eller den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 6, stk. 5.

Se også

Se også afsnit C.E.14 om definition af udlodning herunder, at arvings køb af dødsboet også er udlodning.

Bemærk

Reglen gælder også, når der sker skifte af uskiftet bo, mens den længstlevende ægtefælle stadig er i live. Se afsnit C.E.4.4.1.1.2 om beløbsgrænse, når der sker skifte af uskiftet bo.

Skema og eksempler

Dette skema viser, hvilke beløb og værdier der skal holdes udenfor ved bedømmelse af om dødsboet er skattefritaget:

Hvis der er beløb eller aktiver, der omfatter

Så skal de holdes udenfor ved bedømmelse af dødsboets skattefritagelse

 

i dødsboets aktiver

i dødsboets nettoformue

Mellemperiodeskat

Ja

Ja

Dødsboskat

Ja

Ja

Tilbagebetaling DBSL § 31 (underskud)

Ja

Ja

Passivposter

Ja

Ja

Fast ejendom, der kan sælges skattefrit

Ja

Nej

Ejerboligdelen i en blandet benyttet ejendom

Ja

Nej

Stuehusdelen i en ejendom vurderet som landbrug m.m.

Ja

Nej

Ejendomme omfattet af DBSL § 27, stk. 3

Ja

Nej

Eksempel

Dette eksempel viser, hvilke værdier der holdes udenfor ved bedømmelse af, om dødsboet er skattefritaget. I eksemplet indgår restskat for bobeskatningsperioden (dødsboskat) og udlodning af en fast ejendom, der er skattefri efter EBL § 8:

Dødsdag den 1. august ►2022◄ Skæringsdag den 1. december ►2022◄

Aktiver og passiver på skæringsdagen

Aktiver

Nettoformue

Andre aktiver fx bank

400.000

400.000

400.000

Ejendom indgår ikke i aktiverne

►3.500.000◄

0

►3.500.000◄

Værdier, der afgør dødsboets skattefrihed  

  400.000

 
Gæld i ejendom

 500.000

 

  500.000

Privat kassekredit

  75.000

 

 75.000

Dødsboskat holdes udenfor i nettoformuen

 20.000

 

 0

Værdier, der afgør dødsboets skattefrihed    

► 3.325.000

Eksempel

Dette eksempel viser, hvilke værdier der holdes udenfor ved bedømmelse af, om dødsboet er skattefritaget. I eksemplet indgår restskat for bobeskatningsperioden (dødsboskat) og ejendom, der er solgt af dødsboet til tredjemand. Noget af provenuet er brugt til indfrielse af en kassekredit.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Ejendommen er solgt i boperioden til tredjemand for 3.500.000 kr.
 • Gæld i ejendom er overtaget af køber med 500.000 kr.
 • En privat kassekredit er indløst med 75.000 kr.
 • Restprovenu er i behold på skæringsdagen som indestående på dødsboets konto i banken, ►2.925.000◄ kr.

Dødsdag den 1. august ►2022◄ Skæringsdag den 1. december ►2022◄

Aktiver og passiver på skæringsdagen

Aktiver

Nettoformue

Andre aktiver fx bank

400.000

400.000

400.000

Indestående i bank (restprovenu fra ejendomssalg)

►2.925.000◄

►2.925.000◄

►2.925.000◄

Ejendom er ikke en del af aktiverne på skæringsdagen

Værdier, der afgør dødsboets skattefrihed

 ►3.325.000◄

 ►3.325.000

 ►3.325.000◄

Gæld i ejendom og kassekredit er ikke en del af formuen på skæringsdagen      
Dødsboskat holdes udenfor i nettoformuen

 20.000

 

 0

Værdier, der afgør dødsboets skattefrihed

 ►3.305.000◄

 

 ►3.305.000◄

Se afsnit C.E.3.1.5.1.4 om, hvordan skattefrihed afgøres, når afdøde efterlader sig en længstlevende ægtefælle.

Retningslinjer

Det er Skatteministeriets opfattelse, at boafgift ikke kan trækkes fra som passiv, når nettoformuen gøres op.

Regler for dødsfald før 1. juli 2008

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, hvis dødsfaldet er sket før 1. juli 2008:

Hvis dødsfaldet er sket...

Så er...

før 1. juli 2008

det kun dødsboskat og passivposter efter BAL § 13 a, der holdes udenfor og kun i nettoformuen. Se LV 2008-2 Beskatning ved dødsfald afsnit B.B.1.5 - Opgørelse af nettoformuen.