Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler om forfaldstidspunkter, renter m.m., der gælder for skatter efter dødsboskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelser.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer, uanset hvordan dødsboet skiftes.

Hovedregel

Skattelovgivningens almindelige regler om

  • forfaldstidspunkt
  • forrentning
  • opkrævning

af personskatter gælder også for de skatter, der er nævnt i dødsboskatteloven. Se DBSL § 89, stk. 1.

Undtagelser

Dødsboskatteloven indeholder en række undtagelser fra den generelle regel. Se afsnit

  • C.E.8.2 om forfaldstidspunkt for restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden
  • C.E.8.3 om renter, procenttillæg og frivillig indbetaling efter kildeskatteloven
  • C.E.8.4 om renter af overskydende skat eller restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden.