Indhold

Dette afsnit beskriver forfaldstidspunkt for restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Restskat for

  • mellemperioden eller
  • bobeskatningsperioden

forfalder til betaling den 1. i den anden kalendermåned efter udskrivningsdatoen for skatteberegningen.

Dødsboets betalingsfrist er den 20. i den måned, hvor restskatten forfalder.

Se DBSL § 89, stk. 2.

Se også

Se afsnit

  • C.E.8.3 om renter, procenttillæg og frivillig indbetaling efter kildeskatteloven
  • C.E.8.4 om renter af overskydende skat eller restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden.

Eksempel

Eksemplet viser, hvornår restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden forfalder til betaling, og hvilken betalingsfrist dødsboet har.

Skattestyrelsens skatteberegning, der viser, at dødsboet skal betale en restskat på 40.000 kr., er dateret den 2. marts 2023.

Den anden kalendermåned efter marts måned er maj.

Restskatten forfalder derfor den 1. maj 2023, og dødsboets betalingsfrist er den 20. maj 2023.

Bemærk

Reglen gælder også, når Skattestyrelsen beregner yderligere

  • skat for bobeskatningsperioden, når skifteretten efter DSL § 31, stk. 2 eller DSL § 66, stk. 3, har tilladt, at opgørelse vedrørende visse dele af dødsboet sker efter dødsboets afslutning - se DBSL § 89, stk. 3
  • restskat for mellemperioden, fordi en skattesag er afgjort ved skatteankenævn, Landsskatteretten eller ved en domstol
  • restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden, når dødsboet er blevet genoptaget.