Indhold

Dette afsnit beskriver renter, procenttillæg og frivillig indbetaling efter kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Reglerne i KSL §§ 59, 61 og 62 om

  • frivillig indbetaling m.m.
  • procenttillæg
  • procentgodtgørelse
  • renteberegning fra 1. oktober i året efter indkomståret

gælder ikke for mellemperiodeskat og dødsboskat. Se DBSL § 89, stk. 5

Se også

Se afsnit C.E.8.4 om renter af overskydende skat eller restskat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden.