Indhold

Dette afsnit handler om

  • renter, når Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat for sent (C.E.8.4.1)
  • renter, når dødsboet betaler restskat for sent (C.E.8.4.2)
  • renter af skatter, der vedrører tiden før dødsfaldet, og som er betalt for sent (C.E.8.4.3)
  • renter, når en tidligere skatteberegning bliver ændret (C.E.8.4.4)
  • renter, når en skatteberegning for mellemperioden ophæves og erstattes af en skatteberegning for bobeskatningsperioden (C.E.8.4.5).