Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens beregning af renter, når Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat for mellemperioden eller bobeskatningsperioden for sent.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Når

  • Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat og
  • udbetalingen ikke er sket inden den 1. i den anden kalendermåned efter udskrivningsdatoen for skatteberegningen,

skal Skattestyrelsen beregne renter af den overskydende skat.

Renterne beregnes med renter efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procent pr. påbegyndt måned regnet fra den 1. i den anden kalendermåned efter udskrivningsdatoen for skatteberegningen og indtil udbetaling sker.

Se DBSL § 89, stk. 4.

Se også

Se afsnit C.E.15 om, hvor stor renten efter OPKL § 7, stk. 2, er for hvert enkelt kalenderår.