Indhold

Dette afsnit beskriver Skattestyrelsens beregning af renter, når dødsboet betaler restskat for sent.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Når dødsboet ikke har betalt restskat for

  • mellemperioden eller
  • bobeskatningsperioden

senest den 20. i den måned, hvor restskatten forfalder, beregner Skattestyrelsen renter af beløbet.

Renterne beregnes med renter efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procent pr. påbegyndt måned regnet fra den 1. i den anden kalendermåned efter udskrivningsdatoen for skatteberegningen, og indtil betaling sker.

Se DBSL § 89, stk. 7.

Se også

Se afsnit C.E.15 om, hvor stor renten efter OPKL § 7, stk. 2, er for hvert enkelt kalenderår.