Indhold

Dette afsnit beskriver renter, når en skatteberegning for mellemperioden ophæves og erstattes af en skatteberegning for bobeskatningsperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.E.3 om dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

Når en skatteberegning for mellemperioden ophæves, fordi dødsboet ikke er fritaget for beskatning, får dødsboet en skatteberegning for bobeskatningsperioden fra Skattestyrelsen.

De skatter for mellemperioden, som Skattestyrelsen har

  • opkrævet som restskat eller
  • udbetalt som overskydende skat

vil indgå i skatteberegningen for bobeskatningsperioden. Se DBSL § 18 og afsnit C.E.3.2.7.1 om ophævelse af beskatningen i mellemperioden, når dødsboet ikke er skattefritaget.

Skattestyrelsen beregner ikke renter for tiden mellem den oprindelige skatteberegning for mellemperioden og skatteberegningen for bobeskatningsperioden. Det gælder, uanset om skatteberegningen for bobeskatningsperioden resulterer i udbetaling eller opkrævning af skat. Se DBSL § 89, stk. 11.