Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.1)
  • Skattestyrelsens godkendelse eller kritik af dødsboets værdiansættelser (C.E.9.2.2)
  • sagkyndig vurdering (C.E.9.2.3)
  • dødsboets klagemuligheder, når værdiansættelser ændres (C.E.9.2.4).