Indhold

Dette afsnit handler om

  • forskudsskatten er endelig (C.E.3.2.2.1)
  • krav om afsluttende skatteansættelse for mellemperioden (C.E.3.2.2.2)
  • obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden (C.E.3.2.2.3).