Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboet er ikke skattefritaget (C.E.3.2.7.1)
  • skiftet slutter med udlæg til den længstlevende ægtefælle efter skattereglerne for uskiftet bo mv. (C.E.3.2.7.2)
  • dødsboet overgår til insolvent bobestyrerbo (C.E.3.2.7.3).