Indhold

Dette afsnit beskriver regler for indkomstopgørelsen i mellemperioden, når en ægtefælle har ydet arbejdsindsats i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed i mellemperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Betingelser.

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet er omfattet af reglerne for skattefritagne dødsboer.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Dødsboskatteloven har særlige regler, der afviger fra skattelovgivningens regler for personer, når en ægtefælle har ydet arbejdsindsats i den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed i mellemperioden.

Det gælder i følgende tilfælde:

  1. Når den længstlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdøde, kan dødsboet fratrække et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 9, stk. 1, nr. 6, 1. pkt.
  2. Når den længstlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af afdøde, kan dødsboet fratrække et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 9, stk. 1, nr. 6, 2. pkt.
  3. Når afdøde i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle bestemme, at dødsboet skal medregne et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 9, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.
  4. Når afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af den længstlevende ægtefælle, kan den længstlevende ægtefælle bestemme, at dødsboet skal medregne et beløb, der svarer til den betaling, som skulle være ydet andre for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Se DBSL § 9, stk. 1, nr. 7, 2. pkt.

Det følger af, at beskatningen af resultatet af erhvervsvirksomhed skal ske hos den, der ejer virksomheden, uanset hvem af ægtefællerne der har drevet den i mellemperioden. Se afsnit C.E.3.2.3.2.2.1 om hovedreglen for beskatning af virksomhedens resultat i mellemperioden.

Bemærk

Når dødsboet eller den længstlevende ægtefælle ønsker at bruge en af reglerne, er dødsboet omfattet af obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden. Se afsnit C.E.3.2.2.3 om obligatorisk afsluttende skatteansættelse for mellemperioden.

Betingelser

Det er en betingelse for dødsboets fradrag efter a. og b., at den længstlevende ægtefælle beskattes af det samme beløb. Se DBSL § 9, stk. 1, nr. 6, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit C.E.3.5.2.2.2.2 om beskatning af den længstlevende ægtefælle.