Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvad er foreløbige indkomstskatter for mellemperioden (C.E.3.2.4.2.1)
  • beløb, der skal trækkes fra eller lægges til de foreløbige skatter i mellemperioden (C.E.3.2.4.2.2).