Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om ophævelse af beskatningen i mellemperioden, når dødsboet ikke er skattefritaget.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Regel
  • Dødsboet har indbetalt restskat til Skattestyrelsen
  • Skattestyrelsen har udbetalt overskydende skat til dødsboet.

Se afsnit C.E.14 om definition af mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor der er sket afsluttende skatteansættelse for mellemperioden efter DBSL kapitel 4.

Regel

Når

  • afsluttende skatteansættelse for mellemperioden er sket og
  • det efterfølgende viser sig, at dødsboet ikke er fritaget for beskatning efter DBSL § 6

ophæves beskatningen for mellemperioden. Se DBSL § 18, stk. 1.

Begrundelse

Når dødsboet ikke er fritaget for beskatning, skal dødsboet afgive oplysninger for bobeskatningsperioden, der også omfatter indkomsten i mellemperioden.

Se afsnit C.E.14 om definition af bobeskatningsperioden.

Dødsboet har indbetalt restskat til Skattestyrelsen

Når dødsboet har betalt restskat for mellemperioden, vil beløbet indgå som en betalt skat, når Skattestyrelsen beregner dødsboskat for bobeskatningsperioden.

Når den betalte restskat for mellemperioden er større end den beregnede dødsboskat for bobeskatningsperioden, vil Skattestyrelsen udbetale forskellen til dødsboet.

Se DBSL § 18, stk. 2.

Skattestyrelsen har udbetalt overskydende skat til dødsboet

Når Skattestyrelsen har udbetalt overskydende skat for mellemperioden til dødsboet, vil Skattestyrelsen opkræve beløbet sammen med dødsboskatten for bobeskatningsperioden. Se DBSL § 18, stk. 3.