Indhold

Dette afsnit handler om

  • obligatorisk afsluttende ansættelse for mellemperioden (C.E.11.1.1.1)
  • hvordan indskud, der ikke er brugt ved dødsfaldet, indgår i den skattepligtige indkomst (C.E.11.1.1.2)
  • restskat og indestående på indskudskonto i pengeinstitut (C.E.11.1.1.3)
  • den længstlevende ægtefælle kan succedere i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto (C.E.11.1.1.4).