Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, når dødsboets skifteform er boudlæg.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Regler for dødsfald før 2009.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der er udleveret som boudlæg efter DSL § 18, og som er omfattet af DBSL afsnit IV.

Hovedregel

Når afdødes dødsbo udleveres som boudlæg efter DSL § 18, kan der ikke ske afsluttende ansættelse for mellemperioden, medmindre den længstlevende ægtefælle kræver det. Ved en afsluttende ansættelse for mellemperioden hæfter den længstlevende ægtefælle ikke for et eventuelt skattekrav imod afdøde. Se DBSL §§ 77 og 78, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Når afdøde har indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, der ikke er brugt ved dødsfaldet, kan beskatning i mellemperioden derfor ikke ske.

Pengeinstituttet skal have besked fra Skattestyrelsen om, at indskud frit kan udbetales til den person, der har fået dødsboet udleveret som boudlæg.

Bemærk

Indeståendet på etableringskonto og iværksætterkonto medregnes ved skifterettens afgørelse af, om boudlæg efter DSL § 18 kan finde sted.

Se også

Se afsnit C.E.5.1.1.2 om de generelle regler om skatteansættelse for dødsåret ved boudlæg.

Undtagelse

Den længstlevende ægtefælle har mulighed for at overtage afdødes etableringskonto og iværksætterkonto på de vilkår, der var gældende for afdøde, når boudlægget sker til den længstlevende ægtefælle. Se DBSL § 80, stk. 2.

Regler for dødsfald før 2009

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfald er sket før 2009:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så...

før 2009

har afdøde ikke indskud på iværksætterkonto, da reglen om indskud på iværksætterkonto først er indført med virkning for indkomståret 2009.