Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, der ikke er brugt ved dødsfaldet, indgår i den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Eksempler
 • Undtagelse
 • Regler for dødsfald før 2009.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Se afsnit C.E.3.1 om definition og afgrænsninger for dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Hovedregel

Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto efter ETBL kan ikke ske efter dødsfaldet.

Se DBSL

 • § 9, stk. 1, nr. 2 (dødsboer der er skattefritaget)
 • § 22, stk. 1, nr. 2 (dødsboer der ikke er skattefritaget).

Dødsboet kan anvende afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto til at finansiere afdødes anskaffelser i mellemperioden. Når et dødsbo ønsker at benytte sig af disse muligheder, må det kunne dokumentere, at købet er foretaget af afdøde før dødsfaldet, hvis Skattestyrelsen forlanger det.

Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, der ikke er brugt før dødsfaldet, skal indgå i den skattepligtige indkomst:

 • Etableringskontoindskud inklusive tillæg efter ETBL § 11, stk. 1 med
  • 67 procent, når indskud er fratrukket i indkomståret 2002 og senere
  • 78 procent, når indskud er fratrukket før indkomståret 2002.
 • Iværksætterkontoindskud inklusive tillæg efter ETBL § 11, stk. 1 med
  • 105 procent, når indskud er fratrukket i indkomståret 2010 og senere
  • 120 procent, når indskud er fratrukket før indkomståret 2010.

Det gælder for

 • mellemperioden, når dødsboet er skattefritaget - se DBSL § 9, stk. 1, nr. 3
 • bobeskatningsperioden, når dødsboet ikke er skattefritaget - se DBSL § 22, stk. 1, nr. 3.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Bemærk

Tillæg beregnes således:

 • 3 procent for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvor indskud er trukket fra og indtil udløbet af dødsåret.
 • For indskud før indkomståret 2002 beregnes
  • 5 procent pr. år fra udløbet af de indkomstår, hvor indskud er trukket fra og indtil udløbet af indkomståret 2001 samt
  • 3 procent for hvert indkomstår fra og med indkomståret 2002 og indtil udløbet af dødsåret.

Se ETBL § 11, stk. 1.

Se også

Se afsnit C.E.11.1.1.3 om restskat og indestående på indskudskonto i pengeinstitut

Eksempler

Eksempel 1 - ►indskud på etableringskonto◄

Eksemplet viser, hvilket beløb for etableringskontoindskud der skal indgå i den skattepligtige indkomst, når der er indskudt beløb gennem flere år.

Det er forudsat, at ingen af indskuddene er brugt ved dødsfaldets indtræden.

Dødsfaldet er sket i ►2022◄.

 

1999

2000

2002

2004

Fradrag for indskud

10.000

15.000

10.000

20.000

5 procent pr. år før indkomstår 2002

10 pct.

5 pct.

-

-

3 procent pr. år for indkomstår 2002 og senere

►63 pct.◄

►63 pct.◄

►60 pct.◄

►54 pct.◄

Procenter, der i alt skal lægges til indskudsbeløb

 ►73 pct.◄

►68 pct.◄

►60 pct.◄

►54 pct.◄

Indskudsbeløb inklusiv procenter

►17.300◄

►25.200◄

►16.000◄

►30.800◄

Samlede indskud inklusiv procenter før 2002

►42.500◄

-

Samlede indskud inklusiv procenter for 2002 og senere

-

►46.800◄

Indkomstskattepligtig del, 78 procent

►33.150◄

-

Indkomstskattepligtig del, 67 procent

 

►31.356◄

Samlet beløb, der skal indgå i skattepligtig indkomst

►64.506◄

Eksempel 2 - ►indskud på iværksætterkonto◄

Eksemplet viser, hvilket beløb for iværksætterkontoindskud der skal indgå i den skattepligtige indkomst.

Det er forudsat, at indskud ikke er brugt ved dødsfaldet.

Dødsfaldet er sket i ►2022◄.

Iværksætterkontoindskud i indkomståret 2010

Beløb

Indskud i 2010

50.000

3 procent pr år fra udløbet af fradragsåret og indtil udløbet af dødsåret, ►36◄ procent

►18.000◄

Indskud med tillæg

►68.000◄

105 procent skal indgå i skattepligtig indkomst

►71.400◄

Undtagelse

Når den længstlevende ægtefælle overtager afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på samme betingelser som afdøde, skal der ikke indgå noget beløb i dødsboets skattepligtige indkomst.

Se

 • DBSL § 9, stk. 1, nr. 3 (dødsboer der er skattefritaget)
 • DBSL § 22, stk. 1, nr. 3 (dødsboer der ikke er skattefritaget)
 • afsnit C.E.11.1.1.4 om den længstlevende ægtefælles mulighed for at succedere i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Regler for dødsfald før 2009

Dette skema viser, hvornår reglerne om medregning af ikke benyttede indskud på etableringskonto og iværksætterkonto i den skattepligtige indkomst er ændret:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så ...

før 2009

 • har afdøde ikke indskud på iværksætterkonto, da reglen om indskud på iværksætterkonto først er indført med virkning for indkomståret 2009.

før 1. juli 2008

 • har dødsboskatteloven ikke nogen særregler om, hvordan ikke benyttede indskud skal indgå i den skattepligtige indkomst.