Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan restskat skal opkræves, når afdøde har indskud på etableringskonto og iværksætterkonto i pengeinstitut.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Retningslinjer
 • Eksempler
 • Regler for dødsfald før 2009.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II.

Se afsnit C.E.3.1 om definition og afgrænsninger for dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter.

Regel

De beløb, der er indsat på etableringskontoen og iværksætterkontoen, sikrer krav på de skatter, der er en følge af beskatning af indskud, der ikke er brugt ved dødsfaldet. Indskud kan derfor ikke hæves, før skatten er betalt.

Se ETBL § 11, stk. 1, 2. pkt., der henviser til, at § 9, stk. 3, 4. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Pengeinstituttet må først udbetale beløb, der indestår på etableringskonto og iværksætterkonto, når det har modtaget brev herom fra Skattestyrelsen. Pengeinstituttet skal tilbageholde den del af beløbet, som efter Skattestyrelsens brev svarer til skatten.

Pengeinstituttet skal betale skattebeløbet

 • senest 10 ekspeditionsdage efter, at pengeinstituttet har modtaget brevet
 • til Skattestyrelsen med oplysning om kontohaverens CPR-nummer.

Se § 6 i BEK nr. 430 af 27/05/2009 om etableringskonto og iværksætterkonto.

Det betyder, at beregningen af dødsboets restskat skal deles op i den del, som

 • pengeinstituttet skal betale af indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
 • dødsboet selv skal betale.

Retningslinjer

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at restskatten, som pengeinstituttet skal betale, gøres op således:

 • Restskat beregnet på hele den skattepligtige indkomst
 • Restskat beregnet på den skattepligtige indkomst fratrukket beløb for beskattede indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
 • Forskel der skal betales af indskudskonto eller indskudskonti i pengeinstituttet.

Det svarer til, hvordan den restskat, som betales af indskudsbeløb, gøres op, når indskud ønskes beskattet i levende live, fordi etablering er opgivet.

Bemærk

Når dødsboet ikke skal betale restskat, skal pengeinstituttet have besked fra Skattestyrelsen om, at indskud frit kan udbetales til dødsboet.

Eksempler

Eksempel 1 - bobeskatningsperiode

Eksemplet viser, hvordan restskat skal fordeles mellem den del, som skal betales af

 • indskud på etableringskonto i pengeinstitut og
 • dødsboet

når skatteberegning giver restskat både med og uden beskattet indskud.

I eksemplet er forudsat:

 • Dødsfaldet er sket den 15. maj ►2022◄.
 • Dødsboet ikke er skattefritaget og slutter med skæringsdag den 1. december ►2022◄.
 • Afdøde har 150.000 i indskud, der ikke er brugt ved dødsfaldet:
  • 100.000 fratrukket i indkomståret 2002
  • 50.000 fratrukket i indkomståret 2004.
 • Den skattepligtige indkomst ud over beskatning af etableringskontoindskud udgør 800.000 kr.
 • Forskudsskat i mellemperioden udgør 300.000. Der er ikke forskudsbetalt andre skatter.

Der ses bort fra eventuel "grøn check" og eventuelt seniornedslag.

Indskud omregnet til skattepligtig indkomst

Beløb i kr.

Indskud for 2002

100.000

Tillæg, 3 procent for ►20◄ år eller ►60◄ procent

►60.000◄

Indskud for 2004

50.000

Tillæg, 3 procent for ►18◄ år eller ►54◄ procent

►27.000◄

Indskud inklusive tillæg

►237.000◄

Indgår i skattepligtig indkomst med 67 procent

►158.790◄

 

Skatteberegning - Beskattet indskud indgår ikke

Beløb i kr.

Skat, 50 procent af 800.000

400.000

Mellemperiodefradrag, 5 måneder á ►2.300◄

►-11.500◄

Bofradrag, 7 måneder á ►6.300◄

►-43.400◄

Dødsboskat efter fradrag

►345.100◄

Foreløbige skatter

-300.000

Restskat

►45.100◄

 

Skatteberegning - Beskattet indskud indgår

Beløb i kr.

Skat, 50 procent af (800.000 + ►158.790◄)

►479.395◄

Mellemperiodefradrag, 5 måneder á ►2.300◄

►-11.500◄

Bofradrag, 7 måneder á ►6.300◄

►-43.400◄

Dødsboskat efter fradrag

►424.495◄

Foreløbige skatter

-300.000

Restskat

►124.495◄

 

Fordeling mellem dødsbo og indskud i pengeinstituttet

Beløb i kr.

Restskat, når beskattet indskud indgår i skattepligtig indkomst

►124.495◄

Restskat, når beskattet indskud ikke indgår i skattepligtig indkomst

►-45.100◄

Forskel

►79.395◄

 

 

Dødsboet skal betale

►45.100◄

Af indskudskonto i pengeinstituttet skal betales
Pengeinstituttet skal udbetale resten
►150.000 - 79.395 eller 70.605◄ til dødsboet.

►79.395◄

Eksempel 2 - bobeskatningsperiode

Eksemplet viser, hvordan restskat skal fordeles mellem den del, som skal betales af

 • indskud på etableringskonto i pengeinstitut og
 • dødsboet

når skatteberegning giver restskat, når beskattet indskud indgår, men overskydende skat uden beskattet indskud.

I eksemplet er forudsat:

 • Dødsfaldet er sket den 15. maj ►2022◄.
 • Dødsboet ikke er skattefritaget og slutter med skæringsdag den 1. december ►2022◄.
 • Afdøde har 150.000 i indskud, der ikke er brugt ved dødsfaldet:
  • 100.000 fratrukket i indkomståret 2002
  • 50.000 fratrukket i indkomståret 2004.
 • Den skattepligtige indkomst ud over beskatning af etableringskontoindskud udgør 600.000 kr.
 • Forskudsskat i mellemperioden udgør 300.000. Der er ikke forskudsbetalt andre skatter.

Der ses bort fra eventuel "grøn check" og eventuelt seniornedslag.

 

Indskud omregnet til skattepligtig indkomst

Beløb i kr.

Indskud for 2002

100.000

Tillæg, 3 procent for ►20◄ år eller ►60◄ procent

►60.000◄

Indskud for 2004

50.000

Tillæg, 3 procent for ►18◄ år eller ►54◄ procent

►27.000◄

Indskud inklusive tillæg

►237.000◄

Indgår i skattepligtig indkomst med 67 procent

►158.790◄

Skatteberegning - Beskattet indskud indgår ikke

Beløb i kr.

Skat, 50 procent af 600.000

300.000

Mellemperiodefradrag, 5 måneder á ►2.300◄

►-11.500◄

Bofradrag, 7 måneder á ►6.300◄

►-43.400◄

Dødsboskat efter fradrag

►245.100◄

Foreløbige skatter

-300.000

Overskydende skat

►54.900◄

 

Skatteberegning - Beskattet indskud indgår

Beløb i kr.

Skat, 50 procent af (600.000 + ►158.790◄)

►379.395◄

Mellemperiodefradrag, 5 måneder á ►2.300◄

►-11.500◄

Bofradrag, 7 måneder á ►6.300◄

►-43.400◄

Dødsboskat efter fradrag

324.495

Foreløbige skatter

-300.000

Restskat

►24.495◄

 

Fordeling mellem dødsbo og indskud i pengeinstituttet

Beløb i kr.

Restskat, når beskattet indskud indgår i skattepligtig indkomst

►24.495◄

Restskat, når beskattet indskud ikke indgår i skattepligtig indkomst

0

Forskel

►24.495◄

 

 

Dødsboet skal betale

0

Af indskudskonto i pengeinstituttet skal betales

Pengeinstituttet skal udbetale resten
►150.000 - 24.495 eller 125.505◄ til dødsboet.

►24.495◄

Eksempel 3 - mellemperiode

Eksemplet viser, hvordan restskat skal fordeles mellem den del, som skal betales af

 • indskud på etableringskonto i pengeinstitut og
 • dødsboet

når skatteberegning giver restskat, der er under grænsebeløbet for indbetaling, når beskattet indskud indgår, men overskydende skat uden beskattet indskud.

I eksemplet er forudsat:

 • Dødsfaldet er sket den 15. maj►2022◄.
 • Dødsboet er skattefritaget.
 • Afdøde har 150.000 i indskud, der ikke er brugt ved dødsfaldet:
  • 100.000 fratrukket i indkomståret 2002
  • 50.000 fratrukket i indkomståret 2004.
 • Den skattepligtige indkomst ud over beskatning af etableringskontoindskud udgør 560.000 kr.
 • Forskudsskat i mellemperioden udgør ►310.000◄. Der er ikke forskudsbetalt andre skatter.

Der ses bort fra eventuel "grøn check" og eventuelt seniornedslag.

Indskud omregnet til skattepligtig indkomst

Beløb i kr.

Indskud for 2002

100.000

Tillæg, 3 procent for ►20◄ år eller ►60◄ procent

►60.000◄

Indskud for 2004

50.000

Tillæg, 3 procent for ►18◄ år eller ►54◄ procent

►27.000◄

Indskud inklusive tillæg

►237.000◄

Indgår i skattepligtig indkomst med 67 procent

►158.790◄

 

Skatteberegning - Beskattet indskud indgår ikke

Beløb i kr.

Skat, 50 procent af 560.000

280.000

Mellemperiodefradrag, 5 måneder á ►2.300◄

►-11.500◄

Mellemperiodeskat efter fradrag

►268.500◄

Foreløbige skatter

►--310.000◄

Overskydende skat

►41.500◄

 

Skatteberegning - Beskattet indskud indgår

Beløb i kr.

Skat, 50 procent af (560.000 + ►158.790◄)

359.395

Mellemperiodefradrag, 5 måneder á ►2.300◄

►-11.500◄

Mellemperiodeskat efter fradrag

►347.895◄

Foreløbige skatter

►-310.000◄

Restskat

►37.895◄

 

Fordeling mellem dødsbo og indskud i pengeinstituttet

Beløb i kr.

Restskatten for mellemperioden er under beløbsgrænsen for indbetaling, når beskattet indskud indgår i skattepligtig indkomst. Der er derfor ingen restskat, der skal fordeles mellem pengeinstituttet og dødsboet.

 

Dødsboet skal betale

0

Af indskudskonto i pengeinstitut skal betales

Pengeinstituttet skal udbetale hele indskuddet på 150.000 til dødsboet, når Skattestyrelsen har givet besked om det.

0

Se afsnit C.E.15 om størrelsen af mellemperiodefradrag, bofradrag og beløbsgrænse for indbetaling af restskat for mellemperioden.

Regler for dødsfald før 2009

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfald er sket før 2009:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så...

før 2009

har afdøde ikke indskud på iværksætterkonto, da reglen om indskud på iværksætterkonto først er indført med virkning for indkomståret 2009.