Indhold

Dette afsnit beskriver den længstlevende ægtefælles succession i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Afsnittet indeholder:

  • Personer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Regler for dødsfald før 2009.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, hvor afdødes dødsbo er udleveret til uskiftet bo mv. og er omfattet af DBSL afsnit III.

Se afsnit C.E.4.1 om, hvilke dødsboer der er omfattet af skattereglerne om uskiftede boer.

Hovedregel

Den længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på afdødes skattemæssige vilkår. Se DBSL § 59, stk. 1

Undtagelse

Den længstlevende ægtefælle kan vælge ikke at indtræde i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Se DBSL § 59, stk. 2 og afsnit C.E.11.1.2.2 om den længstlevende ægtefælle, der ikke ønsker at succedere i afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Regler for dødsfald før 2009

Dette skema viser, hvilke regler der er anderledes, når dødsfald er sket før 2009:

Hvis dødsfaldet er sket ...

Så...

før 2009

har afdøde ikke indskud på iværksætterkonto, da reglen om indskud på iværksætterkonto først er indført med virkning for indkomståret 2009.