Indhold

Dette afsnit handler om

  • skattemæssige konsekvenser - afkald omfattet af BAL § 5, stk. 1 (C.E.13.2.1)
  • skattemæssige konsekvenser - afkald omfattet af BAL § 5, stk. 1 og længstlevende ægtefælle bliver eneste arving efter loven (C.E.13.2.2)
  • skattemæssige konsekvenser - afkald ikke er omfattet af BAL § 5, stk. 1 (C.E.13.2.3).