Satser og grundbeløb

Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:

Dødsboskatteloven

2010

2011

2012

2013

Skattefrihed -aktiver - § 6

2.595.100

2.595.100

2.595.100

2.595.100

Skattefrihed -nettoformue § 6

2.595.100

2.595.100

2.595.100

2.595.100

Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15

32.700

32.700

32.700

32.700

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

2.800

2.800

2.800

2.800

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.900

1.900

1.900

1.900

Bofradrag - § 30

5.200

5.200

5.200

5.200

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

62.300

62.300

62.300

62.300

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

152.200

152.200

152.200

152.200

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

152.200

152.200

152.200

152.200

Mellemperiodeskat - § 14

50 pct.

50 pct.

 50 pct.

50 pct. 

Dødsboskat - § 30

50 pct.

50 pct.

 50 pct.

50 pct. 

Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

78 pct.

78 pct.

 78 pct.

 78 pct.

Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

67 pct.

67 pct.

 67 pct.

 67 pct.

Iværksætterindskud inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

105 pct.

105 pct.

105 pct. 

 105 pct.

Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

28 pct.

28 pct.

27 pct.

 27 pct.

Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

42 pct.

42 pct.

 42 pct.

 42 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

 

 

 

 

Beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 1

48.300

48.300

48.300

48.300

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

30 pct.

30 pct.

 30 pct.

 30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a

22 pct.

22 pct.

 22 pct.

 22 pct.

Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

0 pct.

0 pct.

0 pct. 

 0 pct.

Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

9 pct.

9 pct.

9 pct. 

 9 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

12 pct.

12 pct.

12 pct. 

 12 pct. 

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

13,5 pct.

13,5 pct.

13,5 pct. 

13,5 pct. 

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

15 pct.

15 pct.

15 pct. 

15 pct. 

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

16,5 pct.

16,5 pct.

16,5 pct. 

16,5 pct. 

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

18,75 pct.

18,75 pct.

18,75 pct.

18,75 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - DBSL § 89

0,5 pct.

0,5 pct.

0,5 pct.

0,4 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2

0,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,0 pct.

Grænser - skifteformer

 

 

 

 

Boudlæg - DBL § 18

38.000

38.000

 40.000

 40.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11

650.000

660.000

 680.000

 690.000

Bemærk

Grundbeløb reguleres ikke efter PSL § 20 for indkomstårene 2010-2013. Se lov nr. 725 af 25. juni 2010, § 1,2.pkt.