Satser og beløbsgrænser

Skemaet viser satser og beløbsgrænser med betydning for dødsbobeskatning. Lovens beløb i 1987 niveau er vist reguleret efter PSL § 20 for 2008 - 2009:

Dødsboskatteloven

1987

2008

2009

Skattefrihed - aktiver - § 6

1.420.400

2.509.900

2.595.100

Skattefrihed - nettoformue § 6

1.420.400

2.509.900

2.595.100

Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15

17.850

31.600

32.700

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

1.500

2.700

2.800

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.000

1.800

1.900

Bofradrag - § 30

2.800

5.000

5.200

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

34.050

60.200

62.300

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

83.300

147.200

152.200

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

83.300

147.200

152.200

Mellemperiodeskat - § 14

 

50 pct.

50 pct.

Dødsboskat - § 30

 

50 pct.

50 pct.

Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

 

 

78 pct.

78 pct.

Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

 

 

67 pct.

67 pct.

Skat af aktieindkomst indtil laveste beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

 

 

28 pct.

28 pct.

Skat af aktieindkomst mellem laveste og højeste beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

 

 

43 pct.

43 pct.

Skat af aktieindkomst over højeste beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

 

 

45 pct.

45 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

 

 

 

Laveste beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 2

26.400

46.700

48.300

Højeste beløbsgrænse - PSL § 8 a, stk. 2

58.050

102.600

106.100

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

 

30 pct.

30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a

 

22 pct.

22 pct.

Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

 

0 pct.

0 pct.

Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

 

9 pct.

9 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

12 pct.

12 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

13,5 pct.

13,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

15 pct.

15 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

16,5 pct.

16,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

18,75 pct.

18,75 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - DBSL § 89 i alt

 

0,6 pct.

0,6 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2

 

0,2 pct.

0,2 pct.

Grænser - skifteformer

 

 

 

Boudlæg - DBL § 18

 

35.000

36.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11

 

600.000

630.000