Satser og beløbsgrænser

Skemaet viser satser og beløbsgrænser med betydning for dødsbobeskatning, når dødsfald eller skiftebegæring af uskiftet bo er indleveret før 1. juli 2008. Lovens beløb i 1987 niveau er vist reguleret efter PSL § 20 for 2005 - 2008:

Dødsboskatteloven

1987

2005

2006

2007

2008

Skattefrihed - aktiver - § 6

1.420.400

2.328.100

2.382.100

2.446.000

2.509.900

Skattefrihed - nettoformue § 6

1.065.300

1.746.100

1.786.600

1.834.500

1.882.400

Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15 (dødsfald 15. marts 2006 og senere)

17.850

-

30.000

30.800

31.600

Beløbsgrænse for opkrævning af restskat for mellemperioden - § 15 (dødsfald før 15. marts 2006)

13.000

21.400

21.900

-

-

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

1.500

2.500

2.600

2.600

2.700

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.000

1.700

1.700

1.800

1.800

Bofradrag - § 30

2.800

4.600

4.700

4.900

5.000

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

34.050

55.900

57.200

58.700

60.200

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

83.300

136.600

139.700

143.500

147.200

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

83.300

136.600

139.700

143.500

147.200

Tvungen beskatning ved udlodning af børsnoterede aktier med kursværdi på indtil - § 29, stk. 4 - (ophævet for udlodninger 1/1 2006 og senere)

83.300

136.600

-

-

-

Mellemperiodeskat - § 14

-

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Dødsboskat - § 30

-

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Aktieindkomst indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (positiv) - §§ 16 og 32

-

28 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

Aktieindkomst (negativ) indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 16 og 32

-

56 pct.

56 pct.

56 pct.

56 pct.

Aktieindkomst over beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

-

86 pct.

86 pct.

86 pct.

-

Aktieindkomst mellem laveste og højeste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

-

-

-

-

86 pct.

Aktieindkomst over højeste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

-

-

-

-

90 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

 

 

 

 

 

Laveste beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 1

26.400

43.300

44.300

45.500

46.700

Højeste beløbsgrænse - PSL § 8 a, stk. 2

58.050

-

-

-

102.600

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

-

30 pct.

30 pct.

30 pct.

30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a

-

-

20 pct.

22 pct.

22 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst unoterede aktier - BAL § 13 a

-

20 pct.

-

-

-

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst børsnoterede aktier - BAL § 13 a

-

12,5 pct.

-

-

-

Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

-

0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

-

9 pct.

9 pct.

9 pct.

9 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

-

12 pct.

12 pct.

12 pct.

12 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

-

13,5 pct.

13,5 pct.

13,5 pct.

13,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

-

15 pct.

15 pct.

15 pct.

15 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

-

-

16,5 pct.

16,5 pct.

16,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

-

-

-

-

18,75 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - KL § 62 A

-

0,4 pct.

0,4 pct.

0,4 pct.

0,4 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2

-

0,1 pct.

0,1 pct.

0,2 pct.

0,2 pct.

Grænser - skifteformer

 

 

 

 

 

Boudlæg - DBL § 18

-

32.000

33.000

34.000

35.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11

-

-

-

-

600.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 7 b, stk. 2 (dødsfald før 1. januar 2008)

-

200.000

200.000

210.000

-