Satser og beløbsgrænser

Skemaet viser satser og beløbsgrænser med betydning for dødsbobeskatning. Lovens beløb i 1987 niveau er vist reguleret efter PSL § 20 for 2001-2004:

Dødsboskatteloven

1987

2001

2002

2003

2004

Skattefrihed - aktiver - § 6

1.420.400

2.069.600

2.132.100

2.207.400

2.278.400

Skattefrihed - nettoformue § 6

1.065.300

1.552.200

1.599.100

1.655.500

1.708.800

Beløbsgrænse for opkrævning af restskat for mellemperioden - § 15

13.000

19.000

19.600

20.300

20.900

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

1.500

2.200

2.300

2.400

2.500

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.000

1.500

1.600

1.600

1.700

Bofradrag - § 30

2.800

4.100

4.300

4.400

4.500

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

34.050

49.700

51.200

53.000

54.700

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

83.300

121.400

125.100

129.500

133.700

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

83.300

121.400

125.100

129.500

133.700

Tvungen beskatning ved udlodning af børsnoterede aktier med kursværdi på indtil - § 29, stk. 4

83.300

121.400

125.100

129.500

133.700

Mellemperiodeskat - § 14

 

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Dødsboskat - § 30

 

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Aktieindkomst indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (positiv) - §§ 16 og 32

 

28 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

Aktieindkomst indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (negativ) - §§ 16 og 32

 

56 pct.

56 pct.

56 pct.

56 pct.

Aktieindkomst mellem laveste og højeste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

 

86 pct.

86 pct.

86 pct.

86 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

 

 

 

 

 

Beløbsgrænse - ABL § 8a, stk. 1

26.400

38.500

39.700

41.100

42.400

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

 

30 pct.

30 pct.

30 pct.

30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst unoterede aktier -BAL § 13 a

 

20 pct.

20 pct.

20 pct.

20 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst børsnoterede aktier - BAL § 13 a

 

12,5 pct.

12,5 pct.

12,5 pct.

12,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

 

0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

 

9 pct.

9 pct.

9 pct.

9 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

12 pct.

12 pct.

12 pct.

12 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

13,5 pct.

13,5 pct.

13,5 pct.

13,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

-

15 pct.

15 pct.

15 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - KL § 62 A - fra 1/9 2001

 

0,4 pct.

0,4 pct.

0,4 pct.

0,4 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2 - fra 1/9 2001

 

0,3 pct.

0,2 pct.

0,2 pct.

0,2 pct.

Grænser - skifteformer

 

 

 

 

 

Boudlæg - DBL § 18

 

29.000

30.000

31.000

32.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 7 b, stk. 2

 

170.000

180.000

190.000

190.000