Satser og beløbsgrænser

Skemaet viser satser og beløbsgrænser med betydning for dødsbobeskatning. Lovens beløb i 1987 niveau er vist reguleret efter PSL § 20 for 1997-2000:

Dødsboskatteloven

1987

1997

1998

1999

2000

Skattefrihed - aktiver - § 6 (dødsfald 2000 og senere)

1.420.400

-

-

-

2.000.000

Skattefrihed - nettoformue § 6 (dødsfald 2000 og senere)

1.065.300

-

-

-

1.500.000

Beløbsgrænse for opkrævning af restskat for mellemperioden - § 15

13.000

16.800

17.200

17.700

18.400

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

1.500

2.000

2.000

2.100

2.200

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.000

1.300

1.400

1.400

1.500

Bofradrag - § 30 (dødsfald 2000 og senere)

2.800

-

-

-

4.000

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72 (skifteanmodning i 2000 og senere)

34.050

-

-

-

48.000

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

83.300

107.300

110.200

113.300

117.300

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

83.300

107.300

110.200

113.300

117.300

Tvungen beskatning ved udlodning af børsnoterede aktier med kursværdi på indtil - § 29, stk. 4 (stk. 2 for 1997 og 1998)

83.300

107.300

110.200

113.300

117.300

Skattefrihed - aktiver - § 6 (dødsfald før 2000)

1.010.100

1.300.000

1.335.400

1.373.800

1.422.300

Skattefrihed - nettoformue § 6 (dødsfald før 2000)

777.000

1.000.000

1.027.200

1.056.800

1.094.100

Bofradrag - § 30 (dødsfald før 2000)

3.500

4.600

4.700

4.800

-

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72 (skifteanmodning før 2000)

42.850

55.200

56.700

58.300

-

Mellemperiodeskat - § 14

 

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Dødsboskat - § 30

 

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.

Aktieindkomst indtil laveste beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (positiv) - §§ 16 og 32

 

25 pct. aktieskat er endelig

25 pct. aktieskat er endelig

25 pct. aktieskat er endelig

28 pct. aktieskat er endelig

Aktieindkomst indtil beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (negativ) - §§ 16 og 32

 

50 pct.

50 pct.

50 pct.

56 pct.

Aktieindkomst over beløbsgrænse indgår i skattepligtig indkomst med (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

 

75 pct.

75 pct.

75 pct.

86 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

 

 

 

 

 

Beløbsgrænse - ABL § 8a, stk. 1

26.400

34.000

35.000

36.000

37.200

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

 

30 pct.

30 pct.

30 pct.

30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst unoterede aktier - BAL § 13 a

 

20 pct.

20 pct.

20 pct.

20 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst børsnoterede aktier - BAL § 13 a

 

12,5 pct.

12,5 pct.

12,5 pct.

12,5 pct.

Passivpost, opsparet overskud (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

 

0 pct.

0 pct.

0 pct.

0 pct.

Passivpost, opsparet overskud (38 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

 

9 pct.

9 pct.

9 pct.

9 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

12 pct.

12 pct.

12 pct.

12 pct.

Passivpost, opsparet overskud eller konjunkturudligning (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat) - BAL § 13 a

 

-

-

-

13,5 pct.

Grænser - skifteformer

 

 

 

 

 

Boudlæg - DBL § 18

 

25.000

26.000

27.000

28.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 7 b, stk. 2

 

150.000

160.000

160.000

170.000