Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboets succession i afdødes skattemæssige stilling (C.E.3.3.2.1)
  • dødsboets succession i den længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling (C.E.3.3.2.2)
  • dødsboets succession i afdødes underskud for indkomstår før dødsåret (C.E.3.3.2.3).