Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om indkomstopgørelsen i bobeskatningsperioden (C.E.3.3.3.1)
  • specielle regler i dødsboskatteloven om indkomst i bobeskatningsperioden (C.E.3.3.3.2)
  • AM-bidrag i bobeskatningsperioden (C.E.3.3.3.3).