Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om dødsboets salg og andre afståelser (C.E.3.3.4.1)
  • dødsboets salg - der ikke er udlodning - af ejendom omfattet af EBL (C.E.3.3.4.2)
  • udlodning fra dødsboet med eller uden succession (C.E.3.3.4.3)
  • dødsboets salg med succession til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder eller tidligere ejer (C.E.3.3.4.4).
  • overdragelse af aktier til erhvervsdrivende fonde (C.E.3.3.4.5