Definition af arvelod

Ved arvelod forstås den andel af dødsboets nettoformue, som en arving modtager fra dødsboet.

Se afsnit C.E.14.3 om definition af arving.