Definition af bobeskatningsperioden

Ved bobeskatningsperioden forstås perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår før dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Se DBSL § 19, stk. 2.

www.skat.dk findes selvangivelse for bobeskatningsperioden og vejledning hertil under emnet Blanketter.