Definition af bobeskatningsindkomsten

Ved bobeskatningsindkomsten forstås dødsboets indkomst fra udløbet af afdødes sidste indkomstår før dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Se DBSL § 19, stk. 2.