Definition af bodel

Ved bodel forstås den del af delingsformuen (tidligere fællesejet), som en ægtefælle har indbragt i ægteskabet eller senere har erhvervet. Se de almindelige bemærkninger til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold, lovforslag nr. 178 af 29. marts 2017.

Summen af to ægtefællers bodele udgør ægtefællernes delingsformue eller fællesbo.

Se afsnit C.E.14.14 om definition af delingsformue.